• CZ
 • |
 • EN
 • INOVAFÓRUM

  loga_vertikal.JPG  Ortotika dolních končetin

  Skupina odborníků z katedry biomedicínské informatiky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (KBI FBMI ČVUT), pod vedením Doc. RNDr. Ing. Marcela Jiřiny, Ph.D., předsedala diskuzi u kulatého stolu na téma Ortotika dolních končetin v Inovacentru ČVUT ve dvou různých termínech, 19. dubna a 31. května, 2013. Tento výzkumný tým hledá partnery, kteří by mohli nabídnout témata k řešení a výsledek poté aplikovat v praxi.

  Obě diskuze otevřel  Doc. Jiřina představením týmu čtyř doktorandů, kteří pracují v Kladně a specializují se na vyšetřování pohybu dolních končetin. Doc. Jiřina předeslal své očekávání: „slibuji si od Vás získat témata k řešení.“  Tým pod jeho vedením se soustřeďuje na detekci rizika pádu, návrhy kompenzačních protipohybů, dynamickou stabilizaci kolenního kloubu, matematické modelování ortéz, exoskeletonů a jejich částí, zpracování prostorových dat z měření včetně zpracování obrazu a na metody umělé inteligence. FBMI ČVUT využívá následující technické zázemí: laboratoř biotelemetrických systémů, kde se využívá Hand Tutor, zařízení pro rehabilitaci úchopových schopností ruky dospělých i dětských pacientů. Dále laboratoř pro zpracování multimodálních biomedicínských dat, jehož vybavením jsou 3D brýle, polohovací plošina nebo senzorická plošina. Laboratoř pro 3D zpracování dat s profesionálním kamerovým systémem pro záznam pohybu využívá 3D kamerový systém Motion Capture Systém VICON a 3D tiskárnu Object 30, na bázi polymeru s podpůrným materiálem a 3D tiskárnu na bázi práškové technologie ZPrinter a v také laboratoř biomechaniky a protetiky.

  První diskuze se zúčastnili dva hosté a vzniklo první téma k řešení.

  Páteční diskuzi u kulatého stolu dne 19.dubna podpořili pan Ing. Pavel Černý z firmy Ortotika s.r.o., Praha 5, a pan Jaroslav Pavlů z firmy Protetika, Praha 6. Při této diskuzi zaměřené na hledání možností, jak chůzi efektivně podporovat, vzešlo v tuto chvíli jedno předběžné téma, které by se dalo formulovat jako "Kamerový systém pro měření a vyhodnocování kvality chůze pacienta".

  Druhá diskuze s pěti hosty a pěti tématy.

  Druhá diskuze u kulatého stolu se konala o více než měsíc později, v pátek 31. května. Hosté této akce byli pánové Zbyšek a Jaroslav Malík z firmy Malík a spol., s.r.o, Hradec Králové, pan Jan Němec, FOPTO, Praha 7, pan Milan Ságl a paní Ivana Tomanová z ORTO-ortopedická protetika s.r.o., Plzeň, pan Vladan Princ z firmy Otto Bock ČR s.r.o., Zruč-Senec, a MUDr. Michal Matějíček, Ortopedie FN Na Bulovce, Praha 8 – Libeň. Výrazná diskuze mezi zúčastněnými následně vyústila v definici reálných témat jako například „Tvorba 3D modelu těla“, „Simulační program monitorující pohyb“, „Pohyb tkání při použití protézy“ a „Měření nášlapu chodidel“. Těmito tématy se bude do budoucna tým Doc. Jiřiny postupně zabývat. Páté téma „Neuro-ortopedie“ je v současné době nad síly týmu Doc. Jiřiny, ale nezříká se ho, naopak hodlá posílit bádání o další spolupracovníky.

  Úspěšně navázané partnerství

  Z obou proběhnuvších diskuzí tedy vzešlo několik témat, kterými se budou výzkumníci z Fakulty biomedicínského inženýrství zabývat. Výsledky potom budou diskutující z firem a nemocnic aplikovat v praxi. Právě navazování takových partnerství je účelem diskuzí u kulatého stolu, které Inovacentrum ČVUT pořádá. V tomto případě jsme s výsledkem velmi spokojeni.

  ortotika_pozvanka5.jpg

  ortotika_pozvanka4.jpg

  ortotika_inzerat3.jpg  Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6