• CZ
 • |
 • EN
 • INOVAFÓRUM

  loga_vertikal.JPG

  21.6.2013 - Optimalizace technologie obrábění

  KS_obrabeni.jpg

  Další setkání v rámci cyklu Inovafórum se uskutečnilo v pátek 21. června 2013 na půdě Strojní fakulty ČVUT. Setkání bylo pořádáno pro odborné pracoviště Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT). Pod vedením Ing. Petra Koláře, PhD., který má v rámci VCSVTT na starosti rozvoj spolupráce s průmyslovými firmami, proběhla diskuze na téma „optimalizace technologie obrábění.“

  Výzkumné centrum bylo založeno v roce 2000 jako základna oboru výrobní techniky a školící pracoviště pro výchovu odborníků. Kromě pedagogické činnosti má VCSVTT dva dlouhodobé strategické cíle: realizovat výzkum a provádět podporu firem v oblasti výrobních strojů a technologií.

  Po krátkém představení VCSVTT následovalo stručné představení společností jejich zástupci. Zastoupení firem bylo velmi různorodé - od velkoobrobny Resl, kde pracují na velkých sériích obrobků z hliníku, až po obrobnu Letov letecká výroba a.s., která produkuje jen několik kusů obrobků z titanu v každé sérii. Ze strany VCSVTT byl znát zájem o přesnější objasnění požadavků společností na obrábění a definování jejich potřeb. Ing. Kolář po přesnějším zjištění potřeb jednotlivých účastníků diskuze nabídl okruhy spolupráce, například návrh a realizaci výrobních technologií, diagnostiku a rozvoj výrobní základny, školení pro zákazníky či poradenství, znalectví a využití akreditované zkušební laboratoře, která má certifikát jakosti ČSN EN ISO/IEC 17025.

  Účastníci diskuze si měli též možnost prohlédnout obráběcí stroje a techniku, kterými VCSVTT disponuje. V blízké době budou s jednotlivými společnostmi navázána další jednání a finalizována nabídka na spolupráci.  Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6