• CZ
 • |
 • EN
 • 17.6.-21.6.2013 - Česko-kanadský workshop

  Technologický transfer se v současnosti stává čím dál významnější aktivitou. Centra, která se touto činností zabývají, přispívají k propagaci vědy a výzkumu a k využití výsledků práce výzkumníků v praktickém životě. Dalo by se říci, že fungují jako „spojovací článek“ mezi vynálezci technologií, univerzitami, a komerčním světem. V České republice se transferu věnuje např. Technologické centrum akademie věd, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, České vysocké učení technické a mnohé další univerzity či centra.

  Inovacentrum ČVUT v Praze se technologickým transferem zabývá již několik let, neustále však sleduje dění i za hranicemi České republiky. V červnu roku 2013 se v prostorách Inovacentra konal týdenní česko-kanadský workshop zaměřený právě na transfer technologií. Cílem tohoto workshopu bylo dozvědět se o nových postupech a najít inspiraci, ale také čerpat ze zkušeností a know-how centra technologického transferu při univerzitě ve Waterloo v Kanadě.

  Workshopu se zúčastnili zástupci českých univerzit a pod vedením přednášejícího Scotta Inwooda se během jednoho týdne seznámili s jednotlivými procesy technologického transferu. Scott Inwood pracuje jako vedoucí pro komercializaci na Univerzitě Waterloo v Kanadě. Má mnohaleté zkušenosti s uváděním nových technologií na trh, vyzná se v právu duševního vlastnictví či v zakládání nových startupových firem založených na technologických nápadech z univerzity.

  Účastníci workshopu se mimo jiné dozvěděli, jak zjistit, zda se do vybrané technologie vyplatí investovat, či proč je důležitá marketingová SWOT analýza a seznámili se s jednotlivými druhy marketingových analýz. V neposlední řadě si posluchači odnesli cenné rady, jak založit úspěšnou kancelář technologického transferu.

  Všichni měli šanci porovnat své znalosti s poměry kanadské univerzity, která se technologickým transferem zabývá již několik let a to velice úspěšně. Srovnání si neodpustil ředitel Inovacentra ČVUT, Ing. Jaroslav Burčík, který říká: „Technologický transfer není jednoduchá věc. Oproti západním zemím jsme jako malé dítě, které je teprve na začátku a musí se všechno naučit. Jsem rád, že se potvrdilo, že věci neděláme špatně, naopak si vedeme více než dobře. To, že chceme být lepší a že máme co dohánět, nás učí dívat se na věci komplexně a posuzovat je ze všech stran.“

  Sdílení zkušeností je důležité ve všech oblastech, u rychle se rozvíjejících technologií je to však pravda dvojnásob. A nejlépe je získávat zkušenosti a učit se od těch nejlepších.  Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6