• CZ
 • |
 • EN
 • 28.6.2013 - HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum

  V pátek 28.června, 2013, proběhlo v prostorách Inovacentra ČVUT další „Inovafórum.“ Zástupci projektů Fyzikálního úsvavu AV ČR - HiLASE a ELI Beamlines se sešli při diskuzi u kulatého stolu nad tématem „HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum.“ Jejich hlavním záměrem je získat pro projekty mladé a schopné studenty a vědce, kteří by se chtěli na těchto mezinárodních projektech podílet. HiLASE nabízí mnoho témat, která mohou být vhodná na zpracování i v rámci studentských prací, od semestrálních prací až po diplomové práce.

  Projekt HiLASE představil Ing. Roman Švábek, technologický skaut pro HiLASE a Ing. Lenka Scholzová, manažerka pro komercializaci technologií. Klíčové aktivity projektu HiLASE se týkají vývoje laserových technologií ve spolupráci s průlomovými technickými parametry. Ing. Švábek uvedl: „Projekt je zaměřen na rozvoj laserů, které najdou využití v průmyslu, v malých a středně velkých výzkumných laboratořích a dále v budoucích evropských zařízeních velkého rozsahu, která budou součástí Evropského výzkumného prostoru.“ Tento projekt má velký aplikační potenciál v komerční sféře. Výstupy budou použity např. pro technologie laserového mikro-obrábění, testování odolnosti optických materiálů, řezání, vrtání a svařování speciálních materiálů pro automobilový a letecký průmysl, odstraňování povlaků a laserové vyklepávání. Nutno podotknout, že se blíží kolaudace budovy v Dolních Břežanech s nabídkou pracovního uplatnění v mezinárodním týmu.

  Podle Ing. Vlastimila Červenky z oddělení diodově čerpaných lasarů a Bc. Jana Růžičky jsou nyní zapotřebí především studenti a vědci, kteří by se věnovali otázkám kontrolních a řídicích systémů (tzv. LABview), které by napomohly transportu paprsku, zlepšení parametrů čerpání laserového svazku atd. V následujících etapách bude poptávka po odbornících, jejichž specializace se týká vibrací, působení elektromagnetického pole, technologií velké optiky, stabilizace a tvarů svazku a dalších.

  Po prezentaci jednotlivých možností nabídky spolupráce s projektem HiLASE následovala volná diskuze se studenty, kteří dorazili a projevili zájem o projekt. ELI Beamlines patří k prioritám České republiky v oblasti výzkumu a vývoje, s nimiž jsou spojena obrovská očekávání.

  KS_Hilase3.jpg  Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6