• CZ
 • |
 • EN
 • Partnerství s výzkumnou organizací: špičková znalost jako přidaná hodnota Vašim inovacím, Most (26.11.2013)

  ​Poznejte aktuální nabídku služeb akademických institucí ve svém regionu. Sdělte své výzkumně-vývojové potřeby špičkovým vědcům, kteří Vám je pomohou řešit. Využijte příležitosti a navažte spolupráci na konkrétních projektech a zakázkách. Získejte silného partnera a vysokou kvalitu výzkumu.

  ​Program akce konané v úterý, 26.11.2013 od 9:30 do 14:30 hodin, ve Vysoké škole finanční a správní, o.p.s., Pionýrů 2806, Most

  9:00 - 9:30 Registrace

  9.30 – 9.40 VŠFS – zahájení (Ing. Josef Švec, ředitel VŠFS)

  prezentace

  9.40 – 9.50 Zahajovací slovo 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

  9:50 - 10:05 Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí (Ing. František Jochman, Předseda KHK ÚK)

  prezentace

  10:05 - 10:20 Inovacentrum ČVUT: Aktuální možnosti a výsledky výzkumu pro využití průmyslem (Ing. Jakub Hruška, manažer transferu technologií)

  prezentace

  10:20 - 10:35 Fakulta přírodních věd UJEP:Možnosti výzkumu nanomateriálů na PřF UJEP (prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., katedra fyziky)

  prezentace

  10:35 - 10:50 Fakulta životního prostředí UJEP: Nabídka výzkumně-analytických činností a technologií v oblasti chemie, biotechnologie a GIS (Ing. Josef Trogl, Ph.D)

  prezentace

  10:50 - 11:05 Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP: Prezentace Vědecko-technického parku Ústí nad Labem: Přůmyslový výzkum, vývoj a poradenství v oblasti technologií, materiálů a 3D sytémů (prof. Dr. Ing. František HOlešovský, děkan fakulty)

  11:05 - 11:15 PŘESTÁVKA

  11:15 - 11:30 Nupharo Park: Inovace pro inteligentní energie - představení projektu (Ing. Milan Ganik, ředitel parku)

  prezentace

  11:30 - 11:40 Projekt Inovačního technologického a vzdělávacího centra (Dr. Ing. Lubomír Chytka)

  11:40 - 12:10 Grantové možnosti spolupráce Horizont2020, OP PIK 2014-2020 aj. (Ing. Petra Ciprová, Ing. Jakub Hruška, Inovacentrum ČVUT)

  12.10 – 14.30 Networking s občerstvením a prostor pro individuální B2B jednání

  Máte-li zájem o individuální B2B jednání s konkrétním partnerem a přednášejícím, prosím, uveďte to spolu s potvrzením své účasti(registrací) na e-mail: kucerova@inovacentrum.cvut.cz 

  Účast na akci je zdarma. Počet míst je limitován. S registrací neváhejte.

  Tento seminář je podpořen z prostředků projektu LE 11013 "Regionální kontaktní organizace ČVUT pro Prahu, střední Čechy a severozápad" (RKO Praha), financovaného z programu EUPRO MŠMT.

  Profily zúčastněných institucí

     Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6