• CZ
 • |
 • EN
 • Partnerství s výzkumnou organizací: špičkové znalosti jako přidaná hodnota Vašim inovacím, Praha (28.11.2013)

  ​Poznejte aktuální nabídku služeb akademických institucí ve svém regionu. Sdělte své výzkumně-vývojové potřeby špičkovým vědcům, kteří Vám je pomohou řešit. Využijte příležitosti a navažte spolupráci na konkrétních projektech a zakázkách. Získejte silného partnera a vysokou kvalitu výzkumu.

  Progarm akce konané ve čtvrtek 28.11.2013 od 9:30 do 14:30 hodin v Inovacentru ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, Technická menza 3.patro, Praha 6

  9:00 - 9:30 Registrace

  9:30 – 9:50 Inovacentrum ČVUT - partner pro využití potenciálu ČVUT: Prezentace aktuálních možností a výsledků výzkumu pro využití průmyslem (Ing. Jakub Hruška, manažer transferu technologií)

  prezentace

  9:50 – 10:05 Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii: Představení služeb centra pro uživatele obráběcích strojů (Ing. Vlsdimír Škop)

  prezentace

  10:05 - 10:20 Ústav technické a experimentální fyziky (ÚTEF): Špičkové technologie v základním výzkumu, zobrazování, biomedicíně a kosmickém výzkumu (Ing. Zdeněk Vykydal, PhD.)

  prezentace

  10:20 - 10:35 Fakulta přírodních věd UJEP:Možnosti výzkumu nanomateriálů na PřF UJEP (prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., katedra fyziky)Laboratoře pro vývoj a realizaci (LVR): Realizujeme Vaše představy vývoje, výroby, testování a 3D tisku funkčních vzorků elektrotechnických zařízení (Ing. Pavel Tichý, MBA, ředitel laboratoří)

  prezentace

  10:35 - 11:10 CzechInvest: Možnosti podpory podnikání a budoucí programovací období OP PIK (Bc. Kateřina Ehrlichová, Mgr. Renata Kořínková)

  prezentace_Ehrlichova

  prezentace_Korinkova

  11:10 - 11:20 PŘESTÁVKA

  11:20 - 12:00 Grantové možnosti spolupráce: Horizon2020, programy TAČR aj. (Ing. Petra Ciprová, Ing. Jakub Hruška, Inovacentrum ČVUT)

  prezentace_Horizon2020

  prezentace_TAČR

  12.00 – 14.30 Networking s občerstvením a prostor pro individuální B2B jednání

  Profily zúčastněných institucí

     Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6