• CZ
 • |
 • EN
 • Reference

  Bc. Michal Čáp MSc., katedra počítačů, FEL, absolvent intenzivního kurzu projektového řízení:
  „Z pozice akademika mi kurz nabídl především nástroje pro efektivní řízení výzkumných projektů. Stejně přínosná byla také možnost pochopit principy organizace práce v korporacích v komerční sféře a srovnat je se stylem práce na půdě univerzity. Řada z nástrojů projektového řízení vyvinutých v rámci metodiky PRINCE2 je aplikovatelná i na malé projekty a plánuji je použít, případně se jimi inspirovat při organizaci svých výzkumných projektů.“
  Ing. Martin Vaňko, katedra počítačové grafiky, FEL, absolvent intenzivního kurzu projektového řízení:
  „Kurz byl na výborné úrovni. Především mě potěšilo to, že instruktor měl letité zkušenosti z praxe a byl velice dobře připraven. Toho si cením nejvíce, protože čas strávený na semináři byl účinně využit. Nabyté zkušenosti využiji při organizování a zvýšení efektivity ve vedení současných menších projektů na ČVUT.“

  OPPA EXIT - stáže v podnicích

  ​V rámci Operačního programu Praha Adaptabilita realizujeme projekt zaměřený na průřezovou inovaci studijních programů na ČVUT v Praze prostřednictvím propojení teorie s praxí z podnikatelského sektoru. Cílem projektu je užší propojení vzdělávání studentů s reálnými potřebami trhu.

  V nastaveném systému projektu bude využito řady nástrojů, zejm. externích stáží studentů na pracovištích v podnicích, interních stáží na specializovaném pracovišti ČVUT a stáží akademických pracovníků.

  Klíčové aktivity projektu:

  • výchova akademických pracovníků k projektové výuce,

  • stáže akademických pracovníků,

  • příprava a realizace externích stáží studentů v rámci inovovaného studijního programu,

  • příprava a realizace interních stáží studentů v rámci inovovaného studijního programu.

  Celý projekt bude založen na projektovém přístupu k výuce, kdy se v oblasti projektové výuky budou prvotně vzdělávat sami akademici a poté budou na těchto principech vést studenty při externích a interních stážích.

  Trvání projektu: 1.3.2011 – 28.2.2013

  Evropský sociální fond
  Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

  Výstupy projektu - soubory ke stažení:

  Proběhlé stáže:

  • Mapování a simulace univerzitních procesů v IBM BPM ve firmě IBM
  • Exekuce vybraných univerzitních procesů v IBM BPM ve firmě IBM
  • Mapování a optimalizace procesů v IBM BPM ve firmě IBM
  • Příprava metodiky BPM na univerzitě ve firmě IBM
  • Analýza a možnosti zlepšení používaného informačního systému s ohledem na zákazníka ve firmě Český servis
  • Analýza a možnosti zlepšení webových stránek s vazbou na informační systém s ohledem na zákazníka ve firmě Český servis
  • Návrh a realizace What - IF scénářů a aplikací ve firmě IBM
  • Simulace a nasazení vybraných procesů v IBM BPM ve firmě IBM
  • Vývoj SW pro vizualizaci procesních diagramů ve firmě IBM
  • Optimalizace vybraných procesů na univerzitě ve firmě IBM
  • Mapování a simulace univerzitních procesů v IBM BPM ve firmě IBM
  • Rozšiřitelný zobrazovací řetězec pro prezentace automobilů ve firmě Škoda Auto
  • Realistické zobrazování 3D modelů pomocí metody sledování paprsků ve firmě Škoda Auto
  • Projekt MigDb ve firmě CollectionsPro s.r.o.

  Nové nabídky stáží naleznete na našich stránkách v novém akademickém roce - září 2013.

  Odkaz na IT platformu projektu


  Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6