• CZ
 • |
 • EN
 • Realizace projektu ukončena

   

   


  Partnerství pro rozvoj spolupráce v oblasti zvyšování produktivity a inovací

  ​Hlavním cílem projektu se zkráceným názvem Partnerství TIC, spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je rozvoj dlouhodobě udržitelné spolupráce mezi participujícími univerzitami a podnikatelským sektorem prostřednictvím dílčích cílů projektu.

  Těmito dílčími cíli jsou nastavení principů spolupráce, realizace průběžných i intenzivních stáží a praxí formou řešení reálného projektu, rozvoj kompetencí akademických pracovníků a zakomponování získaných poznatků do studijních programů.   

  Klíčové aktivity projektu:

  • průběžné stáže a odborné praxe,
  • intenzivní stáže a praxe – letní škola,
  • školení dovedností v projektově a problémově orientovaném studiu pro VŠ akademiky.

  Specifickou aktivitou projektu je propojení odborníků z partnerských podniků a studentů v průběhu letní školy, kdy je student nejprve připraven na stáž a následně absolvuje stáž v podniku.

  Územní dopad projektu je na celém území ČR mimo hl. m. Prahu a vedle ČVUT se do Partnerství zapojí i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Západočeská univerzita v Plzni.  

  Trvání projektu: 1.6.2011 – 30.5.2014

  Kontakt: 

  Ing. Vladimír Zadina
  ředitel
  E zadina@inovacentrum.cvut.cz

   

  Evropský sociální fond

  Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti  Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6