• CZ
 • |
 • EN
 • Bezpečnost a obrana

  ​Kontakty:

  Vedoucí projektu: Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D.

  Projektový manažer: Mgr. Petra Ciprová, ciprova@inovacentrum.cvut.cz

  Místo realizace projektu:

  České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta biomedicínského inženýrství
  nám. Sítná 3105
  272 01 Kladno 2

  Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 31. 10. 2015

  Výše dotace

  Celková výše dotace: 33.184.952,00 Kč
  Výše příspěvku EU: 28.207.209,30 Kč (85 % výše dotace)
  Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR: 4.977.742,80 Kč (15 % výše dotace) 

  IS_loga_vertikal.jpg

   

  ​Bezpečnost a obrana pro InovaSEED

  Projekt InovaSEED je realizován v rámci prioritní osy 3 Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

  Cíle projektu:

  Mezi hlavní cíle projektu patří podpora výzkumných týmů v přípravě komercializace výsledků vědy a výzkumu, ověření nových modelů spolupráce se zahraničními centry transferu technologií (CTT) a ověření modelu nově budovaného interního fondu (tzv. InovaFOND) v plné režii ČVUT.

  Cílem realizace jednotlivých individuálních aktivit (IA) je dopracování a ověření zvoleného technického řešení a příprava jeho komercializace. Jelikož cílem projektu je ověření technologie a zmapování jejího komerčního potenciálu, je za úspěšnou považována i taková IA, u níž se v průběhu realizace ukáže, že ke komercializaci nepovede.

  Fáze projektu

  Projekt zahrnuje tzv. individuální aktivity (IA), které ve dvou na sebe navazujících fázích ověří komercializační potenciál konkrétních vědeckých výsledků. Během dvanácti měsíců trvající fáze ověření konceptu tzv. Proof of Concept bude cílem otestovat proveditelnost a praktickou vyrobitelnost nových vzorků, prototypů a postupů, dále ošetřit vhodným způsobem související duševní vlastnictví a připravit postup, který povede k tržnímu uplatnění. Postup ověřování konceptu a jeho komercializační potenciál bude během doby jednoho roku pravidelně vyhodnocován. Tato fáze probíhá od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Duševní vlastnictví, s nímž je v rámci projektu InovaSEED pracováno, je po celou dobu řešení projektu ve 100% vlastnictví ČVUT.

  Vedle průběžného hodnocení pokroku a potenciálu IA proběhne na konci roku 2014 hodnocení aktivit odbornou porotou, tzv. Advisory Board (AB), která je nezávislým poradním orgánem Inovacentra v oblasti hodnocení tržní uplatnitelnosti technologií. AB je složen z uznávaných vědců, investorů a osobností průmyslu. AB poskytuje doporučení vedoucímu projektu k další podpoře individuálních aktivit (postupu do fáze Příprava komercializace) a rovněž doporučení k podpoře technologií, které se ucházejí o podporu z InovaFONDu (interního fondu ČVUT).

  Do následné, druhé fáze řešení projektu, která se nazývá příprava komercializace“, postoupí na základě výsledků interního hodnocení komercializačního potenciálu pouze ty IA, které budou vyhodnoceny jako úspěšné a perspektivní. Během této fáze budou do 31. 10. 2015 dopracovány detaily pro zahájení komerční činnosti a především bude připravována samotná komercializace technologie. 

  Individuální aktivity

  Projekt Bezpečnost a obrana pro InovaSEED je tvořen celkem sedmi individuálními aktivitami, resp. výzkumnými týmy, které se skládají z odborníků z různých pracovišť napříč ČVUT. Řízení projektu jako celku zajišťuje projektový realizační tým Inovacentra.

  • IA01: Výpočetní systémy pro podporu rozhodování v oblasti bezpečnosti
  • IA02: Multifunkční biotelemetrický systém pro podporu monitorování psychofyziologického stavu člověka
  • IA03: Metoda a přístroj pro diagnostiku pomocí akustické a optické prepulsní inhibice
  • IA04: Systém pro mobilní asistenční službu
  • IA05: Integrovatelná bezpečnostní opěrka hlavy
  • IA06: Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
  • IA07: Dalekohled s parabolickým pásem

   PreSeed_logolink-01.jpg  Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6