• CZ
 • |
 • EN
 • UNIPRANET


  Unipranet

  ​Inovacentrum ČVUT je partnerem projektu UNIPRANET realizovaným Západočeskou univerzitou v Plzni v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  Smyslem projektu „Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je rozšíření spolupráce mezi univerzitami a budoucími zaměstnavateli absolventů.

  Klíčové aktivity projektu:

  • praxe a odborné stáže studentů, resp. mladých vědeckých pracovníků,
  • zahraniční praxe a odborné stáže studentů, příp. akademických pracovníků,
  • rozvoj interaktivní spolupráce mezi institucemi (informační dny u partnerů projektu, konference, pracovní workshopy atd.),
  • interaktivní „zimní škola“ pro rozvoj odborných kompetencí a spolupráce.

  Tato spolupráce umožní prostřednictvím praxí a odborných stáží významně zlepšit kompetence a připravenost absolventů VŠ pro budoucí povolání a na druhé straně prostřednictvím praxí přinést do podniků a organizací teoretické poznatky či nový, čerstvý pohled na řešení problémů.

  Více o projektu: http://www.unipranet.zcu.cz/    Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6