• CZ
 • |
 • EN
 • Kontakt

  Inovacentrum ČVUT
  Studentský dům (Červená menza), 2. patro
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6 - Dejvice

  vchod do budovy je z ulice Kolejní

  T +420 222 368 651

  Metro: trasa A Dejvická
  Tram: 2, 20, 26 zastávka Vítězné náměstí, tram 8 zastávka Lotyšská
  cesta od metra nebo tramvaje trvá pěšky okolo 10 minut
   
  GPS: 50.1054497N, 14.3890789E

  DIČ: CZ68407700
  IČ: 68407700
   
  Spojujeme vědu s praxí

  Inovacentrum ČVUT je univerzitní centrum pro spolupráci s průmyslem v České republice i v zahraničí. Vzniklo v roce 2010 sloučením dvou svých předchůdců, Centra pro spolupráci s průmyslem Fakulty elektrotechnické a Technologického a inovačního centra ČVUT.

   

  Inovacentrum ČVUT poskytuje komplexní služby všem, kteří chtějí zvýšit svou konkurenceschopnost a k inovaci výroby, provozu nebo služeb využít odbornosti expertů z nejstarší a nejprestižnější české technické univerzity. V minulosti se Inovacentum ČVUT také věnovalo několika významným projektům.

   

  Naše vize

   

  Finančně nezávislé a mezinárodně respektované centrum, poskytující profesionální služby pro podporu spolupráce s aplikační sférou.

   

  Naše mise

   
  • Pomáháme akademikům úspěšně přenášet vědeckovýzkumné výsledky do praxe.
  • Pro firmy hledáme univerzitní partnery pro výzkum a vývoj.
  • Spravujeme na ČVUT databázi duševního vlastnictví.
  • Pořádáme odborné semináře a školení.
  • Podporujeme výměnu zkušeností a networking.
  • Provozujeme InovaJET, podnikatelský inkubátor.
   

  InovaJET

   

  Významnou součástí Inovacentra ČVUT je podnikatelský inkubátor InovaJET, jehož cílem je vytvořit co nejvhodnější podmínky pro úspěšný start začínajícím podnikatelům a přispět tak k rozvoji udržitelného malého a středního podnikání v České republice. Přidanou hodnotou InovaJETu je kromě služby zvýhodněného pronájmu po inkubační dobu firmy například bezplatný mentoring a široká nabídka podpůrných služeb, jejichž cílem je zvýšit šance start-upů překonat úspěšně první fáze podnikání a uplatnit se na trhu. InovaJET je členem Společnosti vědecko-technických parků České republiky (SVTP ČR), www.svtp.cz.

   

  Členství v síti EBN

   

  Inovacentrum ČVUT je již 17 let členem sítě European Business Network (EBN). EBN představuje evropskou asociaci přibližně 250 certifikovaných podnikatelských a inovačních center (BIC) a tzv. asociovaných členů. Stejně jako např. národní hospodářské komory zastupuje EBN aktivně zájmy svých členů směrem k orgánům Evropské komise, zejména při tvorbě politik a normativů dopadajících na členy. Vedle této primární role poskytuje řadu služeb ke zvýšení prestiže, jména, ekonomických i kvalitativních podmínek členů a jejich klientů.

   

  Podívejte se, jak se nám dařilo v roce 2013:

   

  Podívejte se, jak se nám dařilo v roce 2012:  Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6