• CZ
 • |
 • EN
 • Organizační řád Inovacentra (TIC) ČVUT

  Inovacentrum ČVUT vystupuje vůči fakultám a součástem jako celoškolské koordinační pracoviště, zajišťuje evaluaci výsledků výzkumné a tvůrčí činnosti s ohledem na jejich komerční využití, stanovuje a realizuje strategii pro jejich zhodnocení.

  Inovacentrum ČVUT je samostatnou součástí ČVUT, nemá však právní subjektivitu. V právních vztazích vystupuje jménem ČVUT v rozsahu zmocnění uvedeného ve Statutu ČVUT a v ustanoveních Organizačního řádu ČVUT.

  ​Inovacentrum (TIC) ČVUT je zřízen podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

  Celý organizační řád ke stažení zde.  Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6