• CZ
 • |
 • EN
 • Hlášení výsledku:

  Název řešení:

  Stručný popis:

  Mám zájem:

  o podporu z fondu ČVUT (více)

  Jméno:

  Přijmení:

  E-mail:

  Pracoviště:

  Telefonní číslo:  Vámi vyplněné informace jsou považovány za důvěrné a slouží pro monitoring výsledků výzkumu a vývoje s aplikačním potenciálem[1] (dále jen „Řešení“).

  Jakékoliv zveřejnění Řešení nebo informací týkajících se Řešení může vést k znemožnění získání právní ochrany a v souvislosti s tím i k porušení pracovní kázně[2].

  Oznamovací povinnost zaměstnance dle zákona a platných vnitřních předpisů se považuje za splněnou až protokolárním předáním podkladů potřebných k posouzení Řešení.


  [1] Viz definice v ust. odst. 1.1 Směrnice prorektora pro VaV č. 2/2014

  [2] Viz oznamovací povinnost zaměstnanců v platných právních předpisech nebo v ust. odst. 2.1 Směrnice prorektora pro VaV č. 2/2014

  Podpora správy DV na ČVUT

  Inovacentrum jako univerzitní koordinační pracoviště spravuje pro ČVUT výsledky výzkumu a vývoje s aplikačním potenciálem. Inovacentrum přijímá návrhy, eviduje a zajišt‘uje evaluaci a komerční využití výsledků výzkumu a vývoje a provádí administrativní zabezpečení využití těchto výsledků.

  Výsledky výzkumu a vývoje, které byly vytvořeny v rámci pracovního poměru k ČVUT, mají zaměstnanci povinnost oznámit. Oficiálními oznamovacími místy jsou Patentové středisko a Inovacentrum ČVUT. Započít proces oznámení výsledku můžete prostřednictvím formuláře vpravo na této webové stránce. Po protokolárním předání podkladů potřebných k posouzení výsledku rozhodne ČVUT do tří měsíců o vyplacení motivační odměny zaměstnanci a převzetí výsledku do správy.

  Správu duševního vlastnictví na ČVUT upravuje Směrnice prorektora pro VaV.  Tento dokument je připraven pro zaměstnance ČVUT k usnadnění orientace v systému a vymezuje závazné dokumenty, na jejichž základě se zřizují finanční nástroje a další součásti systému a spravuje se duševní vlastnictví. Tyto dokumenty jsou závazné pro všechny zaměstnance ČVUT.

  Podpora komercionalizace výsledků

  Inovacentrum ČVUT připravilo pro akademické pracovníky Českého vysokého učení technického Fond ČVUTna podporu komercionalizace výsledků vědeckovýzkumné činnosti. Způsob a výše podpory se řídí pravidly dle aktuální příručky pro příjemce preseed grantu z OP VaVpI.  Fond spravuje Rada pro komercializaci ČVUT.

  Rada ČVUT pro komercializaci ČVUT rozhoduje o použití prostředků z veřejných zdrojů na pre-seed aktivity a aktivity proof of concept včetně prostředků z veřejných zdrojů nacházejících se ve fondu ČVUT. Kontroluje a ukončuje aktivity financované z veřejných zdrojů.

  O použití příspěvků MŠMT na ochranu a aktivní správu portfolia duševního vlastnictví rozhoduje Licenční rada ČVUT.

  Máte-li dotazy, kontaktujte nás:

  Mgr. Marek Houda
  správa duševního vlastnictví
  M +420 777 456 938
  E houda@inovacentrum.cvut.cz

   

     Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6