• CZ
 • |
 • EN
 • Kontakt

  Mgr. Marek Houda
  správa duševního vlastnictví
  M +420 777 456 938
  E houda@inovacentrum.cvut.cz

  Ing.  Alžběta Plachá
  spolupráce univerzity s průmyslem
  M +420 777 456 939
  E 
  placha@inovacentrum.cvut.cz

  web-CZ-banner_QA.png

  Služby pro akademiky

  Co nabízíme:

  • Komercializace duševního vlastnictví
  • Zprostředkování témat
  • Grantové konzultace pro Horizon 2020
  • Právní poradenství
  • Odborné kurzy a školení
  • Pořádání eventů

  Komercializace duševního vlastnictví

  Inovacentrum spravuje univerzitní výsledky výzkumu a vývoje mající vysoký aplikační potenciál. Inovacentrum zajišťuje především evaluaci, ochranu a komercializaci duševního vlastnictví ČVUT.

  Zprostředkování témat

  Inovacentrum komunikuje s průmyslem nad aktuálními tématy, které by mohly být odbornou výzvou pro naše akademiky a zároveň podpořily a obohatily jejich vědecký růst.

  Grantové konzultace pro Horizon 2020

  Vyhledáme vhodné výzvy a partnery. Pomůžeme při přípravě grantové přihlášky a vyjednání vhodných podmínek pro užívání výsledků. Také obstaráme finanční management, monitoring či reporting pro získání grantů. Více

  Grantové konzultace pro ERC

  Evropská výzkumná rada otevřela během podzimu dvě výzvy, kterými chce podpořit vědu a individuální řešitele společně s jejich výzkumnými týmy. Kritériem hodnocení je vědecká excelence návrhu projektu i samotného řešitele. Těmito výzvami jsou ERC Starting Grants a ERC Consolidator Grants. Více 

  Právní poradenství

  Naše právní specialisté řeší především otázky týkající se konsorciálních smluv, smluv o spolupráci, NDA, MTA, licenční smlouvy a právní problematiku ochrany duševního vlastnictví. Více

  Odborné kurzy a školení

  Kurzy jsou zaměřeny na celou škálu aktivit - na měkké dovednosti, vzdělávání v oblasti duševního vlastnictví, propagace služeb a činností Inovacentra, technology foresight, apod.

  Pořádání eventů

  Iniciujeme a pořádáme akce, jejichž účelem je navazovat vztahy s průmyslovými partnery.  Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6