• CZ
 • |
 • EN
 • KONTAKT

  ​​Mgr. Marek Houda
  vedoucí odd. technologického transferu
  M +420 777 456 938
  E  houda@inovacentrum.cvut.cz

  Ing. Hana Dušková
  vedoucí patentového střediska
  T +420 224 355 275
  dusko@vc.cvut.cz 

  Fond na ČVUT

  • ​Máte výsledek vědecké práce, který lze aplikovat?
  • Rádi byste ho viděli v praxi?
  • Přihlaste se o podporu z Fondu ČVUT!

  Co všechno pro vás můžeme udělat?

  PROZKOUMÁME, kde je pro vaši technologii na trhu největší potenciál a jaké jsou možnosti jejího uplatnění v praxi.

  POSKYTNEME nejen experty, ale i finance na ověření technologie a vytvoření funkčního demonstrátoru.

  POMŮŽEME vám s ochranou duševního vlastnictví.

  Přihlásit se o podporu z Fondu ČVUT můžete prostřednictvím jednoduchého formuláře.

  Do pěti dnů Vás budeme kontaktovat a bude-li potřeba, domluvíme se na předání dalších informací. Zástupci Inovacentra ČVUT na základě dodaných informací doporučí vhodný postup pro komercializaci a ve spolupráci s vámi připraví všechny podklady potřebné pro rozhodnutí Rady ČVUT pro komercializaci o podpoře z Fondu ČVUT.

  Rada ČVUT pro komercializaci je složená z osobností akademické i aplikační sféry, jejími členy jsou akademici s výraznými úspěchy na poli spolupráce s aplikační sférou a zástupci aplikační sféry s významnými zkušenostmi na poli investic, bankovnictví nebo rozvoje podniků.

  U projektů vybraných k podpoře z Fondu ČVUT budou stanoveny kontrolní body a etapy. Kontrolní body budou pravidelně sledovány a na základě výsledků z předchozí etapy bude rozhodnuto o financování další etapy. Při neplnění dohodnutých cílů, liknavém přístupu řešitelského týmu nebo při porušování pravidel podpory a uznatelnosti výdajů, může Rada ČVUT pro komercializaci podporu projektu z Fondu ČVUT ukončit.

   


  Copyright (c) 2014 - Inovacentrum - All rights reserved

  Inovacentrum ČVUT
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6